JPK dla mikroprzedsiębiorców – OBRÓT ZAGRANICZNY

JPK dla mikroprzedsiębiorców w pytaniach i odpowiedziach OBRÓT ZAGRANICZNY 1. Czy JPK_VAT dotyczy także podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności? Tak, JPK_VAT dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT. Z wykonywaniem na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, z tytułu których podatnik zobowiązany jest do ...
więcej

JPK dla mikroprzedsiębiorców, paragony i korekty

JPK dla mikroprzedsiębiorców w pytaniach i odpowiedziach PARAGONY 1. Czy jeżeli podatnik posiada kilka kas rejestrujących, może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie? Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących. 2. Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla pa...
więcej

JPK dla mikroprzedsiębiorców – faktury

JPK dla mikroprzedsiębiorców w pytaniach i odpowiedziach FAKTURY 1. Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur? W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze). 2. Jak wykazać w JPK_VAT fakturę do paragonu? W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po za...
więcej