Home / Blog / Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO

RODO (ang. GDPR) to akt prawny unifikujący zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 r. i dotyczyć będzie każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorców nowe wymogi dotyczące właściwego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych, jak również daje osobom fizycznym nowe narzędzia w dociekaniu swoich praw.

System enova365 zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa przechowywanych danych, mechanizmy szyfrowania i możliwość zarządzania prawami dostępu. Jest również dostosowywany do nowych zmian związanych z przechowywaniem zgód, modyfikacji czy anonimizacji  danych.

Czy rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczy Twojej firmy?

Nowa regulacja dotyczy każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej. Zaczynając od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowe korporacje oferujące produkty i/lub usługi dla osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej, nawet jeśli takie firmy nie mają swoich siedzib na terenie UE Wszystkich firm, które monitorują zachowanie osób przebywających na terenie UE w imieniu własnym czy innych firm

Przedsiębiorcy zazwyczaj przechowują dane osobowe związane z dwoma obszarami przedsiębiorstwa:

  1. Dane pracownicze – a więc dane osobowe pracowników firmy oraz dane osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacji. Często w tym miejscu przechowywane są również dane wrażliwe, które wymagają dodatkowej ochrony.
  2.  Dane klientów – w tym miejscu przechowywane są dane osobowe istniejących i potencjalnych klientów. W przypadku sektora B2B, będą to dane osobowe osób kontaktowych u klienta. Jeśli więc Twoja firma w jakikolwiek sposób zbiera czy przetwarza dane kontaktowe swoich klientów czy pracowników, rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczy również Ciebie.

Jeśli więc Twoja firma w jakikolwiek sposób zbiera czy przetwarza dane kontaktowe swoich klientów czy pracowników, rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczy również Ciebie.

Dlaczego wprowadzono RODO?

W czerwca 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wyniki badania Eurobarometru dotyczącego ochrony danych przeprowadzonego na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów. Badanie przeprowadzono wśród niemal 28  000 obywateli z  28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak się okazało 67 % respondentów uznało, że martwią się faktem, iż nie mają kontroli nad informacjami, które podają w Internecie. Jednocześnie dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (89%) sądzi, że powinni mieć taki sam poziom ochrony swoich danych osobowych, niezależnie od kraju, w którym organ lub firma prywatna przetwarza ich dane osobowe. 27 kwietnia 2016 roku uchwalono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jego celem jest zunifikowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

źródło: gov.pl, enova365

Top