Home / Biznes / Stawki ZUS – ulgi dla nowych firm

Stawki ZUS – ulgi dla nowych firm

Preferencyjne składki ZUS? Kto może skorzystać? Poniżej przybliżamy aktualne zasady korzystania z tego przywileju.

Powszechnie wiadomo, że opłacanie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, często powoduje niechęć otwierania firmy, realizacji nowego pomysłu biznesowego. Głównym powodem jest jej wysokość. Gdy przyszły właściciel firmy decyduje się po raz pierwszy na działalność gospodarczą, może skorzystać z przywileju preferencyjnych stawek.

Kiedy przysługuje taki przywilej i jakie warunki należy spełnić?

Osoby rozpoczynające swoją przygodę z biznesem i chcące prowadzić jednoosobową działalności przez okres pierwszych 24 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczęto wykonywanie działalności mają możliwość skorzystania właśnie z takich ulg. Jest to ogromne znaczenie dla młodych przedsiębiorców biorąc pod uwagę, ze pełna stawka ZUS to spore obciążenie.  Dzięki możliwości opłacania niższych stawek, przedsiębiorca taki dodatkowo nie ma obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Wyjątkiem jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym przypadku każdy przedsiębiorca opłaca składkę od tej samej podstawie, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Każdy przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności zobowiązany jest do opłacenie ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, zdrowotnego i  wypadkowego. Ubezpieczenie chorobowe natomiast przedsiębiorca opłaca dowolnie.

Aktualnie wysokości składek dla nowych firm na rok 2017 wygląda następująco:

Podstawa wymiaru składek – 600 zł
Emerytalne – 117,12 zł
Rentowe – 48,00 zł
Chorobowe – 14,70 zł
Wypadkowe – 10,80 zł
Razem – 190,62

Preferencyjne minimalne składki społeczne w 2017 wzrosły w stosunku do roku 2016 o ponad 14 zł.

Są jednak wyjątki kiedy ulga taka nie przysługuje osobom rozpoczynającym działalność na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Do nich zaliczamy osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. Z ulgi tej nie będą mogli skorzystać osoby wykonujące działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważną kwestią jest fakt, ze osoby, które współpracują przy prowadzeniu jednoosobowej działalności, mimo że składki osób współpracujących płacone są na podobnych zasadach co osób prowadzących działalność nie będą mogły już korzystać z takich preferencyjnych składek.

Z preferencyjnych stawek ZUS nie mogą również skorzystać: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.

źródło: ZUS.pl

Top