Home / Akty prawne / Nowe wymagania JPK VAT od 2018

Nowe wymagania JPK VAT od 2018

JPK_VAT w 2018 to nowe wymagania od Ministerstwa Finansów dla wszystkich przedsiębiorców.

Pozostały już tylko dwa miesiące i od początku przyszłego roku obowiązek comiesięcznego przesyłania raportów w postaci plików JPK_VAT będzie obowiązywał również mikro-przedsiębiorców.  Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć nowy schemat struktury JPK_VAT, który  będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r. Poniżej przygotowaliśmy skondensowaną wiedzę na temat JPK aby każdy mógł się przygotować tak aby nie popełnić  błędów i uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym. Zaczniemy najpierw od przypomnienia czym jest JPK.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

JPK jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Wszystkie takie informacje przesyłane będą wyłącznie w wersji elektronicznej a dane pobierane będą bezpośrednio z systemów księgowych podatników. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) posiada swój jeden niepowtarzalny układ i format nazywany jako schemat xml i składa się z poszczególnych struktur:

– księgi rachunkowe – JPK_KR,

– wyciąg bankowy – JPK_WB,

– magazyn – JPK_MAG,

– faktury VAT – JPK_FA,

– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

– ewidencja przychodów – JPK_EWP,

– ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.

Kolejnym zagadnieniem o który należy wiedzieć jest  JPK_VAT.

JPK_VAT to inaczej Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży przedsiębiorcy pobierany z ewidencji VAT za dany okres bezpośrednio z systemu księgowego

Podstawową różnicą w stosunku do innych struktur  jest to  JPK_VAT przesyłany musi być się co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bez wcześniejszego wezwania organu podatkowego. Pozostałe struktury przesyłane będą wyłącznie na żądanie organu podatkowego.

Od 1 stycznia 2018 r. wysyłanie zestawienia JPK_VAT obowiązywać będzie już wszystkich.  Od tego dnia wchodzi tym samy obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji podatku VAT czyli rejestru sprzedaży VAT i rejestru zakupów VAT przez tych przedsiębiorców podatników, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a ich obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają mniej niż 10 osób.

JPK_VAT nie będą musieli składać podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku od towarów i usług opisane w ustawie o VAT.

Jak utworzyć i wysłać JPK_VAT?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w początkach 2018 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów plików JPK (więcej o innych strukturach JPK w części Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT).

Po wysłaniu JPK_VAT podatnik może pobrać formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK), dzięki któremu potwierdzi odbiór pliku oraz sprawdzi status przedłożonego dokumentu.

Należy PAMIĘTAĆ, że JPK ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Więcej o sankcja TUTAJ

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz też stronę o Jednolitym Pliku Kontrolnym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

źródło: Ministerstwo Finansów

Top