Home / Blog / JPK – czy wymaga zmiany oprogramowania?

JPK – czy wymaga zmiany oprogramowania?

W pierwszym obowiązkowym terminie JPK wymaga zmiany oprogramowania –  są to koszty i trudności związane z nowością kontrolną wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów

Na bazie dotychczasowych doświadczeń można powiedzieć, że największe problemy podatnikom sprawiał proces przekazywania plików do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej. Kłopotliwe było np. korzystanie z aplikacji do wysyłania plików, które nie były kompatybilne z podpisami certyfikowanymi. Nie było możliwe złożenie JPK przy użyciu elektronicznego podpisu zagranicznego. Podatnicy w pierwszej fazie skupili się głównie na przygotowaniu plików i poprawnym złożeniu struktur, a kwestię doboru odpowiedniej aplikacji do wysłania JPK odkładali na ostatnią chwilę.

xfdzOgromne problemy przysporzyło gromadzenie danych. W lipcu i sierpniu, gdy należało złożyć pierwsze obowiązkowe raporty VAT JPK, podatnicy skupili się właśnie na tym. W przypadku dużych przedsiębiorstw, cztery pozostałe struktury bardzo często nie były wówczas kompletowane, a w późniejszym okresie okazało się, że wciąż ich wygenerowanie sprawia przedsiębiorcom wiele problemów. Pojawiło się także dużo wątpliwości interpretacyjnych. Podatnicy mieli wątpliwości, które dane w których miejscach powinny się pojawiać i jak je raportować. Gubili się także w sytuacji, gdy w trakcie wypełniania raportu okazywało się, że pole, które początkowo nie było obowiązkowo wypełniane, stawało się obowiązkowym po wypełnieniu innego pola. Finalnie, powodowało to sytuację, gdy taki raport nie miał wypełnionych wszystkich wymaganych pól, a zatem nie można było go przekazać do urzędu skarbowego.

Można uniknąć błędów w JPK

W pierwszym ustawowym terminie raport VAT JPK złożyło ok. 5770 podatników. Przeprowadzone ankiety wykazała jednak, że nawet 60% plików kontrolnych może zawierać błędy. Niemal połowa podatników przyznała, że brakuje im pewności, czy wygenerowane (i już przekazane fiskusowi) są poprawne.

Dlatego zawsze trzeba pamiętać, by przed dostarczeniem do fiskusa, pliki JPK poddać walidacji. Najlepiej w tym celu skorzystać z systemu enova365 gdzie można zweryfikować poprawności merytorycznej transakcji, można także porównać dane VAT JPK i VAT-7.

Kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania firmą umożliwiające generowanie JPK jest właśnie enova365. Zobacz na stronie TUTAJ

źródło: GazetaFinansowa

Top