Home / Biznes / Nowy wzór VAT-7

Nowy wzór VAT-7

Od rozliczenia za sierpień 2016 r. obowiązuje 17 wersja deklaracji VAT-7. Kto musi rozliczać VAT na nowym wzorze deklaracji?

Od rozliczenia za sierpień 2016 r. obowiązuje nowa 17 wersja deklaracji VAT-7 a także VAT-7K(11) i VAT-7D(8), które należy stosować od rozliczenia za III kwartał 2016 r. Jednak w przypadku rozliczeń za grudzień bądź IV kwartał można stosować poprzednie wzory. Z poprzednich wersji deklaracji nie mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy nabywają paliwo w innych krajach UE.

Według nowych zasad nowymi wzorami deklaracji VAT należy posługiwać się od rozliczenia za:

Sierpień 2016 r. – w przypadku deklaracji VAT-7(17), VAT-8(8), VAT-9M(6),
III kwartał 2016 r. – w przypadku deklaracji VAT-7K(11), VAT-7D(8).

Różnica pomiędzy poprzednimi wersjami deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D a nowo obowiązującymi wersjami deklaracji jest taka, że zawierają one nową poz. 39 „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”.

Wprowadzenie jej jest podyktowane zmianami, jakie w rozliczeniu VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa wprowadziła ustawa zmieniająca z dnia 7 lipca 2016 r.

Podatnik w pozycji tej musi wpisać VAT wpłacony wcześniej na konto organu celnego i wykazany w deklaracji VAT-14 za okres, za jaki składana jest deklaracja. Kwota z tej pozycji będzie obniżała VAT należny wynikający z deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, gdyż wcześniejsza zapłata VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa nie zwalnia z rozliczenia WNT w deklaracji.

W deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D dodano także zapis „Korekta podatku naliczonego, o którym mowa w art. 89b ust. 4 ustawy”, (poz. 50). Dłużnik będzie wykazywał ponownie VAT naliczony wynikający z opłaconej faktury, który wcześniej musiał skorygować z powodu nieuregulowania należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności. W nowych deklaracjach zrezygnowano z poz. 66 w deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz poz. 72 w deklaracji VAT-7D, w których podatnik informował, że dokonuje korekty na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy.

Wzór nowej deklaracji dostępny jest TUTAJ

 źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/

Top