Home / Aktualizacje Enova365 / Najnowsza aktualizacja enova365

Najnowsza aktualizacja enova365

Najnowsza aktualizacja enova365 jest gotowa.

15 grudnia zgodnie z zapowiedziami opublikowana została nowa wersja 12.1 enova365. Wersja ta zawiera nowe funkcje oraz modyfikacje związane z dostosowaniem do zmian  przepisów, zatwierdzonych na dzień 15.12.2016, a obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Każda instalacja enova365 o numerze 12.1, na wersji niższej niż 12.0 systemu enova365 wymaga  skontaktowania się Klienta z Autoryzowanym Partnerem Soneta, celem ustalenia, czy w danej instalacji znajdują się tzw. dodatki, czyli moduły dodatkowe enova365 lub rozwiązania dedykowane. Od wersji 12.0 enova365 zostały wprowadzone zmiany technologiczne w mechanizmach systemowych. Zmiany te mają istotny wpływ na poprawne współpracę tzw. dodatków z wersją 12.1, stąd wymagają profesjonalnego wsparcia Autoryzowanego Partnera.

Klienci nie posiadający modułów dodatkowych enova365 lub rozwiązań dedykowanych zbudowanych przez Autoryzowanego Partnera Soneta albo już pracujący na wersji 12.0, mogą instalować standardowo wersję 12.1 enova365.

Informację o nowościach umieściliśmy tutaj>

Top