Home / Biznes / Kolejne pieniądze na stworzenie własnej firmy

Kolejne pieniądze na stworzenie własnej firmy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to program wspierający rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Przekazano w sumie na realizacje już ponad 264 mln zł.

Program to możliwość otrzymania wsparcia finansowego na atrakcyjnych warunkach. Doceniamy ambitne i kreatywne pomysły na własny biznes – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Z jakiego wsparcia można skorzystać?

  • niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to ponad 81,3 tys. zł. Pożyczka udzielana jest na okres 7 lat,
  • niskooprocentowane pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Maksymalna kwotapożyczki to ponad 24,4 tys. zł,
  • bezpłatne szkolenia i doradztwo dla pożyczkobiorców

Kto może skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

  • absolwenci szkół i wyższych uczelni,
  • studenci ostatnich lat studiów,
  • bezrobotni

Kto może ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy?

  • absolwenci szkół i wyższych uczelni, studenci ostatnich lat studiów, bezrobotni, w tym pożyczkobiorcy korzystający z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (po co najmniej 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych),
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki i kluby dziecięce, niepubliczne szkoły i przedszkola

Gdzie zgłosić się po pożyczkę?

Pożyczki udzielane są za pośrednictwem pośredników finansowych. Działają oni na terenie całego kraju, który podzielony został na regiony i makroregiony. Dzięki temu zapewniono łatwy dostęp do programu. Lista pośredników finansowych wraz z danymi kontaktowymi zamieszczona jest na stronie internetowej www.wsparciewstarcie.bgk.pl.

Dzięki programowi otwarto już ponad 2 tys. nowych firm. Udzielono także wiele pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to prawie 140 mln zł.

Pożyczki przeznaczane są najczęściej na otwarcie działalności usługowej oraz handlu. Ponad 10% wszystkich działalności stanowi szeroko rozumiany sektor produkcji oraz sektor budowlany.

Szczegółowe informacje o programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”dostępne są na stronie: www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Top