Home / Archive by category "Słownik ERP" (Page 2)

Słownik ERP

Niezbędne zwroty do obsługi i rozumienia oprogramowania ERP

ABC oprogramowania ERP – G jak gospodarka

Dzisiaj prezentujemy definicje powiązane z systemami ERP rozpoczynające się na literę "G"   Zwrot Definicja Gospodarka narzędziowa Gospodarka narzędziowa powinna być obsługiwana łącznie z MRP w przedsiębiorstwach, w których odgrywa istotną rolę. Obsługa jej jest wskazana we wszystkich przedsiębiorstwach posiadających dużo modeli, matryc, szablonów, przyrządów pomiarowych wymagających okresowej weryfikacji. Oddzielny podsystem jest stosowany zwykle wtedy, gdy gospodarka ...
więcej

ABC oprogramowania ERP – E jak e-biznes

Dzisiaj prezentujemy definicje powiązane z systemami ERP rozpoczynające się na literę "E" Zwrot Definicja e- biznes e- biznes (e- business) jest to zestaw aplikacji pozwalający na obsługę za pośrednictwem technicznych środków elektronicznych, zwykle internetu, wielu funkcji zarządzania, a w szczególności: e-Handel (B2C – business to customer) e-Finanse e- Usługi e-Relacje między przedsiębiorstwami (B2B – business to business) e-Produkcja e-Produkcja ...
więcej

ABC oprogramowania ERP – D jak Dane

Dzisiaj prezentujemy definicje powiązane z systemami ERP rozpoczynające sie na literę "D" Zwrot Definicja Dane dla serwisu wyprodukowanych wyrobów Są to zwykle opisy procedur lub technologii realizowania napraw i przeglądów do których dołączane są zestawienia niezbędnych materiałów, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. W przypadku wyrobów trwałego użytku takich jak autobusy, silniki dla statków lub centrale telefonicznych wytwarzanych indywidualnie lub w...
więcej
Top