Home / Słownik ERP / ABC oprogramowania ERP – H jak handel

ABC oprogramowania ERP – H jak handel

Dzisiaj prezentujemy definicje powiązane z systemami ERP rozpoczynająceabc-oprogramowania-h się na literę „H”

 

 

Zwrot Definicja
Handel detaliczny

Obsługa handlu detalicznego zawiera w sobie zwykle obsługę kas fiskalnych i rejestrację za pośrednictwem wielu stanowisk z wykorzystaniem kodów kreskowych sprzedaży, a także aktualizację stanów magazynowych u detalisty. W bardziej zaawansowanych systemach generowane są automatycznie polecenia uzupełniania zapasów. W dużych organizacjach handlowych wchodzi w użycie obsługa znaczników radiowych RFID.

Handel elektroniczny
Handel elektroniczny (e-business) pozwala na prowadzenie handlu detalicznego z pominięciem pośredników, za pośrednictwem własnej witryny internetowej.
Handel elektroniczny (zabezpieczenie przekazywanych danych)
Handel elektroniczny (e-business) a w jego ramach zabezpieczenie przekazywanych danych wymaga stosowania różnych technik szyfrowania dla zabezpieczenia poufności danych w czasie ich przesyłania.
Handel elektroniczny możliwość konfigurowania zamawianych produktów z wariantów i opcji
Handel elektroniczny (e-business) a w jego ramach możliwość konfigurowania zamawianych produktów z wariantów i opcji jest szczególnie istotna przy wyborze produktów z wieloma wariantami i opcjami np. samochodów z różnym wyposażeniem przez dealerów.
Handel elektroniczny narzędzia do utworzenia strony www
Handel elektroniczny (e-business) pozwala na prowadzenie handlu detalicznego z pominięciem pośredników, za pośrednictwem własnej witryny internetowej.
Handel elektroniczny zarządzanie katalogami produktów
Handel elektroniczny (e-business) a w jego ramach zarządzanie katalogami produktów pozwala na udostępnianie potencjalnym klientom aktualnych katalogów produktów i innych informacji w tym cenowych.
Harmonogram z wieloma wariantami i opcjami wyrobów
Ta funkcja umożliwia prognozowanie i planowanie produkcji wielkoseryjnej i na liniach produkcyjnych produktów o wielu wariantach lub opcjach, np. maszyn roboczych o różnych parametrach czy samochodów z różnym wyposażeniem. Wariant zwykle występuje jednorazowo np. samochód może mieć jeden zespół napędowy oraz jeden typ tapicerki, opcji może być wiele lub może jej nie być wcale np. radio lub klimatyzacja w samochodzie. Umożliwia to bieżące produkowanie na linii produkcyjnej zróżnicowanych wyrobów np. samochodów o różnym wyposażeniu zdefiniowanym w zamówieniach klientów.
Harmonogramy zadań dziennych lub zmianowych
Ta funkcja pozwala na tworzenie, po sprawdzeniu zabezpieczenia materiałowego i zdolności produkcyjnych, realnych harmonogramów dziennych lub zmianowych, które mogą być rozliczane w sposób uproszczony techniką rozliczania wstecznego (back-flushing).
Harmonogramy dla rodzin wyrobów
W przypadku posiadania długookresowych prognoz ta funkcja pomaga planować wielkość produkcji danego typu wyrobów, choć nie można przewidzieć, jakie ich konkretne warianty zostaną zamówione. Na przykład w fabryce mebli można oszacować z dużą dokładnością ile krzeseł zostanie sprzedanych, choć nie wiadomo, w jakim kolorze i jakiego typu obić klienci zażyczą sobie.
Historia dokonanych transakcji
Chodzi zwykle o dane z okresów kilkuletnich, co umożliwia prowadzenie analiz statystycznych np. wychwytywanie trendów zbytu lub określanie sezonowości zużycia.
Top