Home / Blog / 14 pytań jakie musisz sobie zadać przy wyborze CRMu

14 pytań jakie musisz sobie zadać przy wyborze CRMu

Wybierasz CRM dla firmy? Musisz to wiedzieć!

CRM dla firmy, dobór oprogramowania wyposażonego wyłącznie w niezbędne funkcje i moduły pozwala na usprawnienie pracy przedsiębiorstwa. Wpływa również znacząco na cenę systemu.

Odpowiedz sobie na 14 pytań i sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć decydując się na system CRM.

crm-enova

Jaki CRM dla firmy będzie najlepszy? Zastanawiając się, jaki system informatyczny spełni oczekiwania firmy, dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czego dokładnie potrzebuje przedsiębiorstwo? Poniższy plan znacznie ułatwi wybór właściwego systemu CRM i pozwoli wspólnie ze specjalistami przeprowadzić analizę przed-wdrożeniową.

Wiedza o Kliencie

1. W jaki sposób oraz jakie dane o Klientach zbierane są przez działy firmy, np. przez handlowców?

2. Czy gromadzone informacje przekładają się na polepszenie relacji z potencjalnymi Klientami, czy jednak kontakt z nimi jest właściwie zerowy?

3. Czy baza kontaktów jest ogólnodostępna, czy każdy z pracowników (handlowiec, manager) tworzy ją na własny użytek?

Przeanalizuj procesy, które zachodzą w Twojej firmie

4. Kto zajmuje się konkretnym Klientem i w jaki sposób to robi? Jest to jedna osoba, czy opiekunowie zmieniają się w zależności od procesu sprzedaży?

5. Czy wszystkie informacje, jakie mamy o Kliencie/potencjalnym Kliencie są zawsze aktualne i wykorzystywane w procesach sprzedaży?

6. W jaki sposób przechowywane są archiwalne informacje, które można wykorzystać w przyszłości do przygotowania, np. indywidualnej oferty.

7. Co dzieje się z dokumentami? Czy segregowane według historii Klienta, czy może wszelkie umowy, faktury i zapytania trafiają do ogólnego folderu?

Pamiętaj, że:
Każdy proces będzie wyglądał inaczej, w zależności od branży (np. produkcja czy usługi) i specyfiki firmy, bowiem Klientów inaczej traktuje detalista, a inaczej hurtownik. Różnica między B2B a B2C jest widoczna gołym okiem.
Na wszystkie pytania może odpowiedzieć analiza przedwdrożeniowa, ale na początku dobrze jest samemu przyjrzeć się swojej firmie.

8. Co chcemy osiągać wykorzystując obecne informacje?

9. W jaki sposób możemy wykorzystać informacje o firmie, które zbieramy?

10. Czy na podstawie danych potrafimy zweryfikować, jakość pracy osoby kontaktującej się z Klientem/potencjalnym Klientem?

11. Co dały nam pozyskane dane i czy jest szansa, by przełożyły się na sprzedaż?

Pamiętaj, że:
W wielu przypadkach odpowiednio zebrane dane pozwolą zweryfikować realizację planów budżetowych i prognozować wyniki sprzedaży. Pozwala to również na zweryfikowanie, którzy Klienci są kluczowi, a których Klientów należy sobie odpuścić, ponieważ szansa sprzedaży jest bliska zeru.

Prosty CRM dla firmy i co dalej?

12. Co ma się zmienić po wprowadzeniu systemu CRM?

13. Do czego miałby służyć system?

14. Na jakich danych miałby się skupiać oraz jakie procesy miałby odzwierciedlać?

Pamiętaj, że:
To, który z systemów CRM lepiej sprawdzi się w danym przedsiębiorstwie pozwoli określić analiza przedwdrożeniowa. Dlatego nie należy szukać gotowego systemu, nazywanego „pudełkowym”, ponieważ każda branża i firma działa trochę inaczej niż konkurencyjne przedsiębiorstwo.

Wielkość firmy nie ma znaczenia. Bardziej liczą się oczekiwania firmy wobec rozwiązania. Dobór oprogramowania jest dzisiaj szeroki – biorąc pod uwagę nie tylko gotowe systemy, ale także te tworzone na zamówienie.

Program powinien być dobrany i dostosowany do procesów zachodzących w firmie, a nie odwrotnie. System CRM integrowany jest z elektronicznym obiegiem dokumentów, systemem Business Intelligence i zarządzaniem projektami.

Top